ХXVI-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
22-24 МАРТ 2024 г., ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 

 

СРОКОВЕ
март 2024

8 МАРТ: Регистрация и изпращане на резюме (в обем между 1500-1800 символа вкл. интервалите) на e-mail: fbm_conference@abv.bg.

Регистрационна форма

Изисквания за оформяне на резюме

Примерно резюме

10 МАРТ: Потвърждение за приемане на доклада.

15 МАРТ: Превеждане на таксата за участие.

Начини за плащане:

 • в брой в касата на Научно-изследователския сектор при Лесотехническия университет (София, бул. "Свети Климент Охридски" №10, Лесотехнически университет, етаж 2, стая 217)

или

Сметка за превеждане на таксите за правоучастие, публикуване, съпътстваща културна програма и пътуване.

  Номер на сметката/IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1045 01
  Код на банката/BIC (SWIFT) BNBG BGSD
  Банка/Bank БНБ, Централно управление, София
  Получател/Beneficiary НИС при Лесотехнически университет
  ЕИК (БУЛСТАТ) 000 670 634
  ЕИК (БУЛСТАТ) по ДДС /VAT No BG 000 670 634
  Основание за внасяне/Reason for deposit УУР Юндола 2024
  Допълнителна информация/Additional information трите имена, организация, БУЛСТАТ

 

За да Ви бъде издадена своевременно фактура за направения превод моля попълнете и изпратете на e-mail: fbm_conference@abv.bg данните на Вашата организация.

За информация
е-mail: fbm_conference@abv.bg

Счетоводство
телефон/факс: ( + 359 2) 868 84 49
централа: (+ 359 2) 91 907*232

20 МАРТ: Публикуване на програмата на конференцията.

22 МАРТ: Отпътуване за Юндола в 11:30 от паркинга в двора на Лесотехническия университет (София, бул. "Свети Климент Охридски" №10).

22 МАРТ: Регистрация на участниците от 13:30 в Учебно-опитно горско стопанство "Георги Аврамов", Юндола

31 МАРТ: Изпращане на пълния текст на одобрения доклад (в обем до 18000 символа вкл. интервалите) на e-mail: fbm_conference@abv.bg.