Списание "Управление и устойчиво развитие"

Информация за авторите

Изисквания за оформяне на материалите за публикуване в сп. "Управление и устойчиво развитие" (*.pdf)

Изисквания за оформяне на списъка с цитираните литературни източници (*.pdf)

Примерна статия (*.doc)

 

©2024 University of Forestry, Sofia, Bulgaria