ХXVI-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
22-24 МАРТ 2024 г., ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ПРЕДИШНИ КОНФЕРЕНЦИИ

 

ХXV-та Международна научна конференция "Управление и усточиво развитие", 24-26 март 2023, Юндола

ХXIV-та Международна научна конференция "Управление и усточиво развитие", 18-20 март 2022, Юндола

ХXIII-та Международна научна конференция "Управление и усточиво развитие", 19-21 март 2021, София

ХXII-ра Международна научка конференция "Управление и устойчиво развитие", 20-22 март 2020, Юндола

ХХI-ва международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 22-24 март 2019, Юндола

ХХ-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 23-25 март 2018, Юндола

ХIХ-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 24-26 март 2017, Юндола

ХVIII-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 25-27 март 2016, Юндола (Внимание: поради технически причини страницата е временно недостъпна) От тук може да изтегите програмата на конференцията и резюмета

ХVII-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 20-22 март 2015, Юндола(Внимание: поради технически причини страницата е временно недостъпна) От тук може да изтеглите програмата на конференцията и резюмета

ХVI-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 21-23 март 2014, Юндола

ХV-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 22-24 март 2013, Юндола

ХІV-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 23-25 март 2012, Юндола

ХІII-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 25-27 март 2011, Юндола

ХІI-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 19-21 март 2010, Юндола

ХІ-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 20-22 март 2009, Юндола

Х-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 21-23 март 2008, Юндола

ІХ-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 23-25 март 2007, Юндола

VІІІ-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 24-26 март 2006, Юндола

Плакат (pdf, jpeg)