ХXVI-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
22-24 МАРТ 2024 г., ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
Международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие"

 

Научната конференция "Управление и устойчиво развитие" се провежда ежегодно в края на март от 1999 година . Настоящата конференция е XXVI-та по ред и ще се проведе от 22 до 24 март 2024 г. в базата на Лесотехническия университет в Учебно-опитно горско стопанство "Георги Аврамов", с. Юндола, общ. Велинград.

Официалните езици на конференцията са български, английски и руски.

"Устойчивото развитие, както и неговите природни и обществени структури не е състояние, което веднъж завинаги трябва да бъде установено. То не е идеален образ, с който действителността е длъжна да се съобразява. Тяхното устойчиво развитие е форма на движение, което премахва сегашното състояние. Условията, темповете и посоката на това движение са предопределени от съществуващите предпоставки. Задачата на науката за устойчиво развитие е да ги разкрие, а на практика да ги използва при вземане на управленски решения" (От изводите и препоръките на семинара "Юндолски клуб 99", състоял се на 19-21 март 1999 г.)

Срокът за регистрация и изпращане на резюмета на докладите е 8 март 2024 г.

Покана (*.pdf)

Регистрационна форма

Плакати: 1 (*.jpg), 2 (*.jpg), 3 (*.jpg), 4 (*.jpg), 5 (*.pdf), 6 (*.pdf), 7 (*.pdf), 8 (*.pdf)

Програма на конференцията (*.pdf)

Откриването на конференцията ще се състои на 22.03.2024 г. от 10:30 ч. в зала 501 на Лесотехническия университет.