ХXVI-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
22-24 МАРТ 2024 г., ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

  1. Развитие на концепцията за устойчиво развитие
  2. Управление на устойчивото развитие – критерии, показатели и политики
  3. Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие
  4. Съвременни информационни технологии в управление на устойчивото развитие
  5. Обучение и учебни програми
  6. Устойчиво развитие на алтернативния туризъм