ХXVI-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
22-24 МАРТ 2024 г., ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Почетен председател
Христо Михайлов, доц. д-р (България)

Председател
Иван Палигоров, проф. д-р (България)

Заместник председател
Ивайло Иванов, доц. д-р (България)

Членове
Елена Драгозова, доц. д-р (България)
Емил Кичуков, доц. д-р (България)
Мария Асенова, доц. д-р (България)
Радко Радев, доц. д-р (България)
Станислава Ковачева, доц. д-р (България)