Списание "Управление и устойчиво развитие"

Абонамент

Списание "Управление и устойчиво развитие" се разпространява чрез годишен абонамент или чрез директна заявка на отделни броеве.
Списанието излиза в 6 броя годишно.
Абонамент за 1 година - 120 лв. (с ДДС).

Абониране може да се извърши на адреса или директно да се внесе абонаментната такса по сметка:
IBAN: BG39BNBG96613100104501
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ Централно управление София
Получател: НИС при Лесотехнически университет
Допълнителна информация: сп. "Управление и устойчиво развитие" - абонамент
ЕИК: BG000670634

За справки и повече информация:
Сп. "Управление и устойчиво развитие"
Лесотехнически университет
бул. "Св. Климент Охридски" №10
София, 1797

e-mail: fbm_conference@abv.bg

http://ltu.bg

 

©2024 University of Forestry, Sofia, Bulgaria