Списание "Управление и устойчиво развитие"

За нас

Списание "Управление и устойчиво развитие" е двумесечно академично издание за теория и практическо приложение, подходи и системи за управление и устойчиво развитие на природата, човека и обществото. В него се публикуват научни статии и съобщения по актуални проблеми на устойчивото развитие на глобално, регионално и местно равнище. Популяризират се идеи и възгледи за взаимоотношенията между човека и природата, за развитие на гражданското общество, като система от материални и духовни форми на общуване, за усъвършенстване на взаимодействието между държавните институции и гражданските структури.

Индексиране

  • VINITI

  • Google Schoolar
  •  

     

    ©2024 University of Forestry, Sofia, Bulgaria